PLAN

Zirzəmi mərtəbə

Zirzəmi mərtəbə 1
Zirzəmi mərtəbə 2

1-ci blok

2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci mərtəbə
6-cı mərtəbə

2-ci blok

2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci mərtəbə
6-cı mərtəbə

3-cü blok

2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci mərtəbə
6-cı mərtəbə

4-cü blok

2-ci mərtəbə
3-cü, 4-cü, 5-ci, 6-cı mərtəbə
7-ci mərtəbə

5-ci blok

2-ci mərtəbə
3-cü, 4-cü, 5-ci, 6-cı mərtəbə
7-ci mərtəbə

6-cı blok

2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci mərtəbə
6-cı mərtəbə

7-ci blok

2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci mərtəbə
6-cı mərtəbə

8-ci blok

2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci mərtəbə
6-cı mərtəbə